峷ϳ      

ܳǷdz


 

Հաշմանդամություն ունեցող անձինք Հայաստանում, որպես խոստո ւմնալից աշխատուժ 2010-2012

Հյուման Դիգնիթի Ընդ Փիս Բարեգործական հիմնադրամը (HDP) և հոլանդական Ակտիվա Ինթերնեյշնլ Հիմնադրամը, Նիդեռլանդների Արտաքին Գործերի Նախարարությանֆինանսականաջակցությամբ Մատրա (MATRA Project Program) ծրագրի շրջանակներում, Երևանի Էրեբունի-Նուբարաշեն համայնքում և Հրազդան քաղաքում 2010-2012թթ-ին իրականացրեց Հաշմանդամություն ունեցող անձինք Հայաստանում` որպես խոստումնալից աշխատուժ ծրագիրը: ...݅

Գյուղատնտեսական մթերքի արտադրություն բարեկեցիկ կյանքի և եկամտի ստեղծման համար Ստեփանավան և Ալավերդի համայնքներումծրագիր

Հյուման Դիգնիթի Ընդ Փիս Բարեգործական Հիմնադրամը 2011թ.-ին իրականացրել է Բարձր բերքատվության բանջարաբուծության ծրագիրը Լոռու մարզի Արևածագ և Հաղպատ...݅

Հաշմանդամություն ունեցող անձինք` որպես խոստումնալից աշխատուժ

2011թ հունվարի 1-ից մինչև 2011թ դեկտեբերի 31-ը «Հյուման Դինգնիթի Ընդ Փիս» Բարեգործական Հիմնադրամը (HDP) շարունակել է իրականացնել «Հայաստանի հաշմանդամություն ունեցող անձինք` որպես խոստումնալից աշխատուժ» ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Նիդեռլանդների Արտաքին Գործերի Նախարարության կողմից (MATRA PP)...݅

Հաշմանդամներիկազմակերպությունների հզորացում հանուն առավելագույն ներառման

2011թ հունվար 1-ից հուլիսի 31-ը (7 ամիս) Հյուման Դիգնիթի ընդ Փիս հիմնադրամը շարունակել է իրականացնել Jonas հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող "Ներառում արվեստի միջոցով" ծրագրի 4-րդ փուլը ...݅

Հաշմանդամների կազմակերպությունների հզորացում հանուն առավելագույն ներառման

2010 թ. Փետրվարի 15-ից HDP հիմնադրամը սկսեց Հաշմանդամների կազմակերպությունների հզորացում համուն առավելագույն ներառման ծրագրի երկրորդ փուլի աշխատանքները Ալավերդու տարածաշրջանում: Ծրագիրը իրականացվում է Վորլդ Վիժն միջազգային բարեգործական ...݅

Հաշմանդամների կազմակերպությունների հզորացում հանուն առավելագույն ներառման

հոկտեմբերից -2009թ. դեկտեմբերը. Հյուման Դիգնիթի ընդ Փիս ...݅

2009-2011 Գյուղատնտեսական մթերքի արտադրություն բարեկեցիկ կյանքի և եկամտի ստեղծման համար Ստեփանավան և Ալավերդի Համայնքներում" ծրագիր, Երկրորդ տարի

Հյուման Դիգնիթի Ընդ Փիս Բարեգործական Հիմնադրամը 2010թ-ին իրականացրել է Գյուղատնտեսական մթերքի արտադրություն բարեկեցիկ կյանքի և եկամտի ստեղծման համար Ստեփանավան և Ալավերդի համայնքներում ծրագրի երկրորդ էտապը, որը ֆինանսավորվում է ՙՎորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ՚ ՄԲԿ հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից: Ծրագրի երկրորդ տարում պահպանվել էին առաջին տարվա շահառուները և համայնքները, դրանց ավելացել էին ևս 4 համայնքներ Ստեփանավանից` Ագարակ, Յաղդան, Վարդաբլուր և Կուրթան, ընդանուր թվով դառնալով 10 համայնք` 70 շահառու: ...݅

2009-2011 Գյուղատնտեսական մթերքի արտադրություն բարեկեցիկ կյանքի և եկամտի ստեղծման համար Ստեփանավան և Ալավերդի Համայնքներում" ծրագիր, Երկրորդ տարի

“Հյուման Դիգնիթի Ընդ Փիս” Բարեգործական Հիմնադրամը (HDP) 2009-2011թթ “Գյուղատնտեսական մթերքի արտադրություն բարեկեցիկ կյանքի և եկամտի ստեղծման համար Ստեփանավան և Ալավերդի համայնքներում”ծրագրի շրջանակներում` Ալավերդի և Ստեփանավանի տարածաշրջանում իրականացնում է “Բարձր բերքատվությամբ այգեգործություն” ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է “Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ” ԲԿ հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից: Համաձայն ծրագրային պահանջների, առաջին տարում կընդգրկվեն ՀՀ Լոռու մարզից 6 համայնք` 50 շահառուով, հաջորդ տարիներին կավելանան և’ համայնքները, և’ շահառուները: Առաջին տարում ընտրված համայնքներն են. Ալավերդիից` Հաղպատ, Քարինջ համայնքները, Ստեփանավանից` Պուշկինո, Լոռի-Բերդ, Հոբարձի, Կողես համայնքները: ...݅

Հյուման Դինգնիթի Ընդ Փիս” Բարեգործական Հիմնադրամը (HDP) իրականացնում է “Հայաստանի հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, որպես խոստումնալից աշխատուժ

2010 թ. Հունվարի 1-ից մինչև 2012 թ. Դեկտեմբերի 31-ը “Հյուման Դինգնիթի Ընդ Փիս” Բարեգործական Հիմնադրամը (HDP) իրականացնում է “Հայաստանի հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, որպես խոստումնալից աշխատուժ” ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Նիդեռլանդների Արտաքին Գործերի Նախարարության կողմից MATRA PP ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրն իրականացվում է հոլանդական Ակտիվա Հիմնադրամի, Վորքաբիլիթի Եվրոպա, Բարտիմեուս կազմակերպությունների հետ միասին: Ծրագրի նպատակն է զբաղվածության հնարավորությունների միջոցով օգնել երիտասարդ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց գտնել աշխատանք և ստեղծել կրկնվող մոդել` կիրառելի ամբողջ Հայաստանով մեկ: Որպես ծրագրի իրականացման վայր է ընտրվել Երևանի Էրեբունի-Նուբարաշեն ԶՏԿ-ն և Հրազդանի ԶՄԿ-ն, 2 արհեստագործական ուսումնարաններ Երևանում և Հրազդանում: ...݅

“Արվեստ ընդգրկվելու համար” վերջնական տարբերակ

2010 թ. Հունվարին սկսվել է “Հաշմանդամ երեխաների ներգրավումը մշակույթի համար” նախագծի իրականացումը, հիմնված Ջոնաս հիմնադրամի կողմից: Այս նախագծի հիմնական նպատակն է աջակցել տաղանդավոր երեխաներին և ինտեգրել հաշմանդամ երեխաներին մշակույթի, երաժշտության և դրամատիկ ներկայացումների միջոցով: ...݅

Ներառում արվեստի միջոցով

“2009 թ-ի հունվարին HDP հիմնադրամը սկսեց իրականացնել "Ներառում արվեստի միջոցով" ծրագիրը,որը ֆինանսավորվում էր Jonas հիմնադրամի կողմից: Այս ծրագրի նպատակն էր նպաստել հաշմանդամ երեխաների եւ երիտասարդների ինտեգրմանը հասարակություն, ինչպես նաև հանդուրժողականություն սերմանել նրանց մեջ եւ խթանել նրանց ներառումը հասարակություն` արվեստի, կրթության եւ իրենց իրավունքների ճանաչման միջոցով: Ծրագիրը իրականացվեց Գեղարքունիքի եւ Արմավիրի մարզերում՝ ներառելով ընդհանուր թվով 173 մարդ:...݅

Աշխատանքի հավասար հնարավորություններ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար

2009 թվականի հ ունվարի 1 -ից HDP հիմնադրամը սկսե ց իրականաց նել « Աշխատանքի հավասար հնարավորություններ հ աշմանդամ ություն ո ւ նեցող մարդկանց համար» ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում էր KAP MATRA Փոքր դրամաշնորհների Project coordinators ծրագրի կողմից ( Նիդեռլանդների Թագավորության դեսպանատուն ): Ծրագիրն իրակնացվեց Երևանի երեք համայնքներում` Շենգավիթ, Մալաթիա-Սեբաստիա եւ Էրեբունի, որի թիրախ խումբ ն էր նշված 3 համայնքներ ում բնակվող թվով 90-100 աշմանդամություն ունեցող մարդիկ: Ծրագրի հիմնական գործընկերներն էին <<Զբաղվածության Պետական Գործակալություն>> ծառայությունը այդ թվում վերը նշված համայքների զբաղվածության տարածքային կենտրոնները, ինչպես նաև հաշմանադմության հարցերով զբաղվող հասրակա կան կազմակերպու թ յունները (ՀԿ): ݅...

Եկեք օգնենք համայնքներին միասին

HDP հիմնադրամը իրականացրեց չորս ամսյա ծրագիր (նոյեմբերի 1, 2008 - փետրվարի 28, 2009), որը ֆինանսավորվել էր ՄԱԿ –ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի կողմից (OHCHR): Ծրագրի նպատակն էր համապատասխան դասընթացների միջոցով խթանել հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների ինտեգրումը դպրոցում, ինչպես նաև ապահովել նրանց համար ներառական միջավայր: Ծրագիրն իրականացվեց Երևանի թիվ 135 դպրոցում, որտեղ իրականացվում էր ներառկան կրթություն: (ավելին) ݅

ՙՀյումանԴիգնիթի Փիս՚ԲարեործականՀիմնադրամըՙՎորլդ ՎիժնԻնթերնեշնլ՚միջազգայինբարեգործականկազմակերպությանհայաստանյանմասնաճյուղիֆինանսավորմամբ 2008 թ

ՀյումանԴիգնիթիՓիսբարեործականհիմնադրամըՎորլդՎիժնԻնթերնեշնլմիջազգային ݅
ݻ ջ ϳݳ ݻ

ٳ Ǖ ݹ ͳϳ ݳ ϳݳ 10-۳ ݻ ջ ϳݳ ݻ س 1 ٵ 30-, 2008., ݳ dz ó۳ ݳ : ϳݳ ٳ ٳ ܳɵݹ۳ , ˳ 16 ߳ѳ ϳݳ ѻ: Ż ݻ dzݻ ˳ݳٳ ϳϳ ݻ ϳ ݳ ѳٳ: ݳ˳ ϳ ݻ ճϳ ϳݳ óݻ û ݕ : ػ ϳݳ ݻ ճϳ ٳݳϳ ݻ ˳ ó ջ ϳ ﳕ : ݅

ەݻ ṻݻ ,

HDP ݳ ϳݳ ۳ٵ ەݦ ` ۳ٵ (ٳ 1- ۻٵ 30, 2007), ݳ г۳ World Vision- : ϳݳ ٳ : ݳϳ ` ͳóݻ ݻ ۳ٵ ە۳ ٻ` ەݻ ṻݻ ٳ ϳϳ ۳ () ݅

ջ ۳ ݳݻ

2006- HDP ݳ ϳݳ ǽݻ ٳ ۳ ׳ٳ , ݳ ӻݳݻ ٳ ݳ˳ӻ MEDI : ݅

Protection of Labor Rights of Youth with Special Needs

Protection of Labor Rights of Youth with Special Needs Educate the youth with disabilities and their families on their labor rights. ݅

г ϳݻ ݻ ˳ ݻ

2007.- 1- 2008.- ٳ 1- HDP- ճ ѳٳݻ dz ճ ϳݳ г ϳݻ ݻ ˳ ݻ ݔ , ݳ KAP Matra (ݳ ) (ǹɳݹݻ ó۳ ݳ): ݅

'г ϳݻ ݻ ˳ݻ ﻕ '

2005?. ????????? 1-?? ????? ?????????, 2005 HDP-? ??????????? ????????? ?????????? ??????? ??????????? ? ??????? ??????????? ???? ?????????? ????????? ??????? ???????: ????????? ???????????? ???? ?????????? HDP-? ????? ??????? ?????? 2006?.-? ?????????` ??????? ????????? ??????????? ?????????, ???????? ????????????? ? ??? ???????????? ???????? ???????: ݅

May 2008 г ϳݻ ݻ ˳ݻ ﻕ

óݻ ѳ ϳݻ ݻ ˳ݻ ݻ ݻ ߳ó ݻ: ݅

ǽݻ ۳ ׳

HDP ݳ ϳݳ ۳ٵ ( 10- ۻٵ 30, 2006), ݳ ǽݻ ٳ ϻ (): ݻ ϳ ٳ ٳ ѳٳݻ` , ǽ, ۳ : ݳϳ ٳ ͳóݻ ݻ ۳ ە۳ ٻ, ϳϳ () ەݻ ṻݻ: ݅2005 ۳ ݻ

HDP- ݻ , ٻ ϳ ݻ ѳٳ ϳ : ϳ ӳ` ݳ ٻ, ߳ ճ ݻ ﳷͻ: HDP- ݳ ǹ ݳ˳ӻݻ , ѳ ٻݻ ݳ ﳷͻ ٻ: ݅.س 2005 гϳϳ ݳ߳ гٳϳ

г 1600

HDP ݳ ۳ ߳ ݳ ٳ ɷ ͳ۳ ѻ ѳٳͳ, ݷ ߳ ѳۻ ɻ ѳٳϳ : ݅.

س 2005 ٻ

, HDP-, ѳٳͳ UMCOR- ѻ, ݳ ٻ ų г۳ ϳ ݻ: ݻ г۳ ճݻݪ ۳層, ݻ ճͳϳ ݻ ݻ , , ݹ ݳݳ: ݅.ݵ 2004 гٳϳݻ

HDP ϳٳϻ۳ г۳ݦ ջϳ 軹ݷ ѳٳ , 140 ѳٳϳݻ ϳϳ ݻ ݳ - ݹdzݳ ݳѳݷ ųٳݻ г۳: ݅ۻٵ 2004 ϳ 񳷳ݻ

HDP ϳٳϻ ˻ ϳ 񳷳ݻ ٳ ٳϳ﻽ 25 ݻ ݳϳ ݻ 41 ߳ϻݻ: 񳷳ݻ ٳ -: ۻٵ ٻ ˻ ϳ 񳷳ݻ : ݅


ٵ 2004

ٵ ٻ ɻ ѳٳݹ ˳ݻ ݦ ϻ ϳݻ ͳóݳ : λ ߻ ٳ ó ٻ : ϳݻ ߳ , ݳ ϻݻ: ݅- 2004 гٳϳ ۳ ݻ

HDP ݳ ݷѳ ݻ ϳٳϻݻ, ѳٳϳݻ г۳ݦ : гٳϳݻ ݻ ߳ ݻ ݻ, ѳ ճ ᷻ ѳٳϳݻ : ݅


2004 VOCA ϳٳ

ݳ, ݹ ѳٳ ݳ -, VOCA- ϳٳ ϳ г۳` ݻ ѳ ݻ ճٳ ݳ ݹ, ٻͳݻ ݳݻ ݳ ݹ, ѳ ϳ` ׳ ճٳ ﳹ: ݅


- 2004 ٻ ٻݳ ݻ

ݹѳ ѳ, 2144 ݻ г۳ ݻ ٻ ݳ ۷ݻ ѳٳ: ػ г۳ ϳ ݻ ݹ: ݅-س 2004 ٻ ϳ ϳ ݻ ѳٳ

г۳ ݻ ϳ ݻ ջ ٻ: 18 ݳ г۳ , ϳ : HDP- -س ݻ ѳ 30 ϳٳ` ݻ UMCOR- ϳ ٻ ճϳ ѻݻ ٻ: ݅
 

гٳϳݻ

۷

γٳ

ٻ

 


www.hdp.org All rights reserved